Amanahku

Amanahku

Friday, 25 November 2011

Contoh penulisan RPH KSSR PJ/PK


Contoh Penulisan RPH Pendidikan Jasmani Tahun 1

Tarikh: 12 Jan. 2011/ Selasa
Masa: 7.45 - 8.15 pagi
Bil. Murid: 8 L & 8 P
Tajuk: Lompatan Asas
Fokus: Berkebolehan hambur menggunakan kedua belah kaki dengan betul.

Standard Pembelajaran:
1.6.2 : Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki.
2.1.4 : Mengenalpasti arah pergerakan kiri, kanan, depan, belakang, atas dan
           bawah.
5.4.2 : Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.

Aktiviti:
1. Permainan dikejar vampire cina.
2. Murid melakukan ketinting
    - Individu.
    - Berpasangan.(dalam jarak 5 meter)
3. Murid melompat secara statik.
- Baling dan tangkap pundi kacang secara individu.
- Baling dan tangkap pundi kacang secara berpasangan.
4. Permainan berkumpulan:
    - Kumpulan 1 : Melompat ke dalam gelung rotan
    - Kumpulan 2 : Melompat keluar dari gelung rotan.
    - Kumpulan 3 : Melompat dan menagkap bola getah.
5. Menyejukkan badan
6. Murid menyiapkan lembaran kerja.

EMK: Kreativiti
Refleksi: Namakan beberapa jenis haiwan yang melompat.

 

Mata Pelajaran dan kelas
Pendidikan Kesihatan Tahun Satu


Tema / Tajuk
Kesihatan diri dan reproduktif


Masa
30 minit


Standard Pembelajaran
1.2.1 dan 1.2.2


Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1.  Mempamerkan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak
     selamat dengan nada suara dan intonasi yang betul.


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1.   Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat berdasarkan tayangan klip video.
2.   Perbincangan tentang pelbagai situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat.
3.   Pelbagaikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
1.  Kreativiti
2.  Nilai murni

    
Bahan Bantu Belajar
1.  Klip video
2.  Kad imbasan


Penilaian Pengajaran dan pembelajaran
1.  Berkata TIDAK dalam pelbagai cara kepada sentuhan tidak
     selamat dengan yakin dan tegas.


Refleksi
1.  37 murid dapat berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.
2.  3 murid masih perlu diberi latihan dengan kemahiran berkata
     TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Murid yang tidak dapat
     Menguasai akan diberi bimbingan dalam kelas seterusnya.

Format terkini RPH KSSR PJ/PK


CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR

  1.  
Mata pelajaran  dan Kelas
  1.  
Tema / tajuk
  1.  
Masa
  1.  
Standard pembelajaran (Kod sahaja)
  1.  
Objektif pembelajaran
  1.  
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
  1.  
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran.
  1.  
Bahan Bantu Belajar
  1.  
Penilaian pengajaran dan pembelajaran
  1.  
Refleksi :
i.   Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran
ii.  Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)


KSSR Dokumen Standard Prestasi Pendidikan kesihatan Tahun 1MATLAMAT KURIKULUM

Pendidikan Kesihatan membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran, amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang yang berkualiti.

OBJEKTIF KURIKULUM

Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan membolehkan murid:
1        Mempertingkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran.
2        Mempamerkan kemahiran mencegah masalah kesihatan dan penyakit.
3        Menguasai keupayaan bagi menghadapi dan menangani masalah serta isu berkaitan dengan kesihatan.


OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1

Pada akhir pembelajaran, murid dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan amalan :
1    Menjaga kebersihan tubuh badan
2    Mengambil makanan dan minuman yang cukup, bersih serta selamat
3    Mengenali ubat
4    Mengurus emosi
5    Menghormati diri, ibu bapa, ahli keluarga dan orang lain
6    Menjalin perhubungan yang sihat dan berkekalan
7    Mencegah jangkitan penyakit berjangkit
8    Menjaga keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam

BAND
PERNYATAAN STANDARD

1

Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran

2

Memahami aspek kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran

3

Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri, pengurusan mental,  emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri

4

Boleh memperkembangan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental, emosi dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran

5

Mempunyai  kemahiran berkomunikasi, empati dengan orang lain dan berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif dan sihat

6

Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat
BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

1

Tahu
B1
Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran
B1D1
Aspek fizikal lelaki dan perempuanB1D2
Jenis makanan harianB1D3
Perasaan yang dialamiB1D4
Ahli dalam keluarga/penjaga


B1D5
Aspek keselamatan diri
B1D1E1   
Mengenal bahagian tubuh seperti kepala badan, tangan, kaki dan genital


B1D2E1 
Menamakan jenis makanan harian mengikut waktu makan


B1D3E1
Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih, takut, marah dan malu


B1D4E1
Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga


B1D5E1  
Mempunyai maklumat untuk menghubungi ibu bapa / penjaga untuk menangani aspek keselamatan diri

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

2

Tahu dan Faham

B2
Memahami aspek kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaranB2D1
Penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluanB2D2
Pemakanan yang bersih dan selamatB2D3
Aspek kekeluargaanB2D4
Aspek keselamatan persekitaran

B2D1E1
Menjaga kebersihan diri seperti kebersihan kepala, badan, tangan, kaki, kuku, gigi dan genital

B2D1E2
Menjaga kebersihan pakaian

B2D1E3
Menjaga kebersihan alatan keperluan diri seperti sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan dan minum


B2D2E1
Menentukan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat


B2D3E1
Menyatakan peranan diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga


B2D4E1
Mengenal pasti situasi yang tidak selamat

B2D4E2
Mengenal pasti barangan yang merbahayaBAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

3

Tahu, Faham dan Boleh Buat
B3
Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri, pengurusan mental,  emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri


B3D1
Mengurus penjagaan kebersihan diri pakaian dan alatan keperluan

B3D2
Mengurus pengambilan pemakanan yang bersih, berkhasiat, cukup dan selamat


B3D3
Memahami jenis-jenis ubat
B3D4
Mempamerkan secara positif perasaan mengikut situasi

B3D5
Memahami hubungan kekeluargaan

B3D6
Mengetahui penyakit berjangkit
B3D1E1
Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri dan melakukannya dengan cara yang betul dan pada masa yang betul

B3D1E2
Memahami kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan melakukannya dengan cara yang betul

B3D1E3
Memahami kepentingan menjaga kebersihan alatan keperluan diri dan melakukannya dengan cara yang betul


B3D2E1
Mengambil makanan dan minuman yang bersih, berkhasiat dan mencukupi

B3D2E2
Mengambil makanan yang sesuai mengikut waktu makan

B3D2E3
Menyimpan makanan dan minuman dengan cara yang betul


B3D3E1 
Menamakan pelbagai jenis ubat dan menyatakan tujuan ubat tersebut digunakanB3D4E1
Meluahkan perasaan mengikut situasi dan kepada individu-individu yang sesuai

B3D4E2
Menyatakan asas keperluan emosi


B3D5E1
Menghormati ahli keluarga/penjaga, memahami hubungan serta mampu menceritakan keistimewaan diri sendiri dan ahli dalam keluarga


B3D6E1
Mengenal pasti penyakit  berjangkit yang berkaitan dengan kulit, tangan, kaki, mulut, demam selsema dan jangkitan cacing

BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

4

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
B4
Boleh memperkembangan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental, emosi dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran
B4D1 
Menjelaskan kepentingan penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan


B4D2 
Memahami tata cara pengambilan ubat


B4D3 
Memahami adab perhubungan
B4D4 
Memahami aspek mengawal kesihatan persekitaranB4D1E1
Menjelaskan akibat jika tidak prihatin terhadap penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan


B4D2E1 
Mengenal pasti ciri-ciri ubat yang boleh membahayakan kesihatan


B4D3E1
Menjalin hubungan dan memahami batas hubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain

B4D3E2
Mengenal pasti perbuatan buli, pembuli dan mangsa


B4D4E1
Memahami kuman sebagai organisma berbahaya
BAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

5

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab TerpujiB5
Mempunyai  kemahiran berkomunikasi, empati dengan orang lain dan berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif dan sihat

B5D1 
Mengamalkan penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan
B5D2
Menyedari kepentingan pengambilan ubatB5D3
Mengurus perasaan mengikut situasiB5D4 
Menerangkan tentang cara kuman dan penyakit berjangkit merebakB5D1E1  
Mengamalkan penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan dan memastikan aspek ini juga menjadi amalan keluarga, rakan sebaya dan individu lain


B5D2E1 
Mengingatkan diri, keluarga, rakan sebaya dan individu lain  akan kepentingan ubat dan akibat penyalahgunaannya

B5D2E2
Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut preskripsi


B5D3E1
Menyuarakan dan membezakan antara kehendak dan keperluan


B5D4E1
Menerangkan cara kuman dan penyakit berjangkit merebakBAND
PERNYATAAN STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS


6

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliB6
Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihatB6D1 
Memperkembangkan aspek mengawal kesihatan persekitaran untuk mengurus hidup yang sihat
B6D2
Menjaga perhubungan dan menangani risiko dalam perhubungan

B6D1E1
Menceritakan cara-cara mengawal kuman dan penyakit berjangkit daripada merebak

B6D1E2
Menunjukkan cara memohon bantuan ketika keluarga, rakan sebaya dan individu lain mengalami masalah kesihatan, kecederaan dan kecemasanB6D2E1
Mengamalkan sikap kerjasama dan berkongsi

B6D2E2
Bertindak dengan cara yang positif untuk menghadapi dan menangani buli